Eilėraštis apie žuvėdras

Žuvėdroms nerūpi Joms nusišvilpt, kad vaikas miega. Ar jūs. Ar vyras jūsų apkūnus. Jos klyks, kai panorės ir niekad nesitrauks iš kelio pirmos. Jos kaip balandžiai (pajūrio versijos), tik protingesnės ir suktos. Sules jūsų čipsus praluptus ir, kol snausit apsismėliavę, prišiks į batus.